Seisiún Sheachtain na Gaeilge  SEAC Seisiún Beo

Seachtain na Gaeilge le Energia 

Join us for a celebration of traditional Irish music in an online seisiún with Conal Ó Gráda, Muireann Nic Amhlaoibh & Billy Mag Fhloinn, Róisin Chambers & Luke Ward, Caitlín Nic Gabhann & Ciarán Ó Maonaigh.  Our musicians will be zooming into the session live from all over Ireland and we want you to become a member of our Zoom audience, from where ever you are in the world!  Enjoy the craic agus ceol and interact with the musicians by booking tickets (for free) here. The session will also be broadcast live on our Facebook and YouTube channels for all to enjoy. 

The Musicians:
Corkonian Conal ó Gráda lives in Gaeltacht Mhúscraí and has played flute since he was small. He has two solo albums, The Top of Coom (1990) and Cnoc Buí (2008) and has also published a book on traditional flute-playing titled ‘An Fheadóg Mhór, Traditional Flute Technique’. These days Conal teaches (privately, in UCC and at summer schools) and plays with the band The Raw Bar Collective.

Muireann Nic Amhlaoibh is a multi-award winning traditional singer and musician from Corca Dhuibhne, West Kerry. A leading exponent of the sean nós style, her repertoire also includes songs from a wide variety of folk and contemporary sources. She has enjoyed a successful career as a touring artist, with over thirteen years experience as lead singer and flute player with the Irish traditional supergroup Danú, as well as a many years performing as a solo artist. Muireann is also a popular television presenter, having hosted a range of programmes for Irish and Scottish TV over the past decade including the celebrated traditional music series “Port”. She currently presents her own music programme “Malairt Poirt le Muireann” on RTÉ Raidió na Gaeltachta and has collaborated with many musicians in genres ranging from traditional to classical, world music to electronica. 
Joining Muireann is her husband, Billy Mag Fhloinn is a native of Limerick, Ireland. He holds a PhD in Irish Folklore, and a B.A. in archaeology, from University  College Dublin. As well as lecturing and tutoring at university level, he also works in television and media, is a musician and occasionally works as a tour guide in the Dingle Peninsula.

Róisin Chambers is a sean-nós singer and fiddle player. From a family of musicians, she grew up surrounded by Irish music, language and culture. Amongst her teachers were Oisín MacDiarmada and Terry Crehan. She was fortunate to have Úna Bean nic Mhathúna and Séamus Mac Mathúna as her teachers, who introduced her to sean-nós singing at a young age. In terms of her song, growing up, she was mainly influenced by the singing of Darach ó Catháin and the Connemara style of sean-nós singing. However, growing up in Dublin, Róisín would regard herself as a Dublin sean-nós singer. Róisin has performed and recorded with many artists over the last 15 years including The Bonny men, Gerry O’Connor + Desi Wilkinson, Salsa Celtic, At First Light, Lunasa, Martin Hayes, Cathal Hayden including many TV and radio appearances in Ireland and UK.
Joining Róisin is renowned bouzouki player, Luke Ward. He is very active in the thriving Irish music scene in Belfast, where he resides. He has been a musical acquaintance of Róisin since they both were teenagers playing at the Festival Interceltique in Lorient.

Three time All-Ireland champion on concertina, Caitlín Nic Gabhann is a regular performer at festivals and in concert halls from North America all the way to Asia. She is also an accomplished dancer and has toured the world with Riverdance as a troupe dancer. Writing tunes since the age of ten, her compositions have been performed in the Cork Opera House and The National Concert Hall, Dublin and recorded by renowned musicians in Ireland and abroad. She teaches concertina annually at summer and winter schools in Ireland, Europe and USA and has performed with the RTÉ Vanbrugh Quartet, Paddy Keenan, Liam Ó Maonlaí, for Presidents and Royalty around the world, most recently at 'Ceiliúradh' in the Royal Albert Hall, London as a guest of President Michael D. Higgins. Her debut solo CD release, Caitlín was voted the 2012 'CD of the Year' award by tradconnect.com as well as being labelled the 'top Irish traditional album of 2012' by The Wall Street Journal.

A former recipient of TG4 Young Musician of the Year, fiddle player Ciarán Ó Maonaigh hails from the Gaoth Dobhair Gaeltacht in Co. Donegal. Growing up, he was heavily influenced by his extended family; his grandfather and teacher Francie Mooney, Altan members Mairéad Ní Mhaonaigh and Frankie Kennedy, Derry fiddle player Dermot McLaughlin as well as the Donegal fiddle legend John Doherty amongst others. Ciarán first album Ceol a’Ghleanna/The Music of the Glen was released in 2004. He is also a member of the band Fidil along with Aidan O’Donnell and Damien McGeehan, and they have released 3 acclaimed albums. Fidil, released in June 2008, was described by Irish Music Magazine as “One of the most challanging and beautifully austere albums of the last fifty years”, 3 was released in 2009 and was awarded both a 5 star review and CD of the week in The Irish Times. In 2011 The Old Wheel of Fortune was released with Songlines magazine declaring it “one of the finest albums to emerge from Ireland this decade.” Ciarán's music has been used in films, on television and on radio programmes including the award winning short film Noreen written by Domhnall Gleeson and starring Brendan Gleeson. In the television industry, Ciarán works mostly in the field of music documentary making. He has produced music documentary’s for TG4 including – Cairdeas na bhFidiléirí and the acclaimed John Doherty - Ar Leirg na Gaoithe, which was awarded the Celtic Media Award for Best Arts Documentary in the Celtic countries in 2013. In 2009 he presented, produced and directed an hour long documentary for TG4 on his late grandfather entitled Francie Mooney – Áit i Mo Chroí. He has worked as a production co-ordinator, researcher and presenter on numerous television series' for TG4 and RTÉ television and radio such as Sé Mo Laoch, Cérbh É, Cérbh Í, The Raw Bar, Geantraí, The Full Set and Ceolta Chiaráin.

 

Bí linn fad a dhéanaimid ceiliúradh ar cheol traidisiúnta na hÉireann i seisiún ar líne le Conal Ó Gráda, Muireann Nic Amhlaoibh agus Billy Mag Fhloinn, Roisín Chambers agus Luke Ward, Caitlín Nic Gabhann agus Ciarán Ó Maonaigh.

Bí i do bhall den lucht féachana Zoom ó áit ar bith ar domhan agus déan idirghníomhú leis na ceoltóirí trí thicéid a chur in áirithe (saor in aisce) anseo. Seinnfear an seisiún beo ar ár gcainéil Facebook agus YouTube chun gur féidir le gach duine taitneamh a bhaint astu.

Na Ceoltóirí:

Cónaíonn an Corcaíoch Conal ó Gráda i nGaeltacht Mhúscraí agus sheinn sé an fheadóg mhór ó bhí sé óg. Tá dhá albam leis féin aige, The Top of Coom (1990) agus Cnoc Buí (2008) agus d’fhoilsigh sé leabhar freisin ar cheol traidisiúnta a sheinm ar an bhfeadóg mhór dar teideal ‘An Fheadóg Mhór, Traditional Flute Technique’.  Múineann (go príobháideach, i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh agus ag scoileanna samhraidh) agus seinneann Conal leis an mbanna The Raw Bar Collective na laethanta seo.

Amhránaí agus ceoltóir traidisiúnta ó Chorca Dhuibhne, Iarthar Chiarraí, í Muireann Nic Amhlaoibh a bhuaigh roinnt gradam. Is eiseamláir mhór stíl an tsean-nóis í agus tá amhráin ó réimse fairsing foinsí ina stór aici, idir cheol na ndaoine agus cheol comhaimseartha. Chaith sí gairm bheatha faoi rath mar ealaíontóir turais, agus chaith sí breis agus trí bliana déag mar phríomhamhránaí agus seinnteoir ar an bhfeadóg mhór leis an sárghrúpa ceoil thraidisiúnta Éireannaigh Danú agus chaith sí go leor blianta ag seinm mar ealaíontóir aonair freisin. Láithreoir teilifíse ar a bhfuil an-mheas í Muireann, i ndiaidh di bheith ina láithreoir ar réimse clár do chláir theilifíse in Éirinn agus san Albain, le deich mbliana anuas, an tsraith ceoil thraidisiúnta “Port” san áireamh a raibh an-tóir air. Cuireann sí a clár féin ceoil i láthair “Malairt Poirt le Muireann” faoi láthair ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus rinne sí comhoibriú le go leor ceoltóirí i seánraí idir ceol traidisiúnta agus clasaiceach agus idir ceol domhanda agus ceol leictreonach.

Tá a fear céile, Billy Mag Fhloinn i dteannta Mhuirinn, agus is fear dúchasach Luimnigh, Éire é. Tá a PhD i mBéaloideas na hÉireann, agus B.A. sa tSeandálaíocht, ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath bainte amach aige. Chomh maith le léachtóireacht agus teagasc a dhéanamh maidir leis an teilifís agus sna meáin, is ceoltóir freisin é agus oibríonn sé ó am go ham mar threoraí turais ar Leithinis Dhaingean Uí Chúis.

Amhránaí sean-nóis agus fidléir í Róisin Chambers. Is ó theaghlach ceoltóirí í agus d’fhás sí aníos agus an ceol agus an cultúr Éireannach agus an Ghaeilge mórthimpeall uirthi. I measc a múinteoirí, bhí Oisín Mac Diarmada agus Terry Crehan. Bhí an t-ádh uirthi gurbh iad Úna Bean Mhic Mhathúna agus Séamus Mac Mathúna a múinteoirí, a thug blaiseadh den amhránaíocht ar an sean-nós di fad a bhí sí óg. I dtaobh na n-amhrán a chasann sí, b’amhránaíocht Dharaigh Uí Chatháin and stíl Chonamara den sean-nós ba mhó a chuaigh i gcion uirthi nuair a bhí sí ag fás aníos. Thabharfadh Róisín amhránaí sean-nóis Bhaile Átha Cliath uirthi féin, áfach, nuair a bhí sí ag fás aníos i mBaile Átha Cliath. Is iomaí ealaíontóir ar chas agus thaifead Róisín leo le 15 bliana anuas, The Bonny Men, Gerry O’Connor agus Desi Wilkinson, Salsa Celtic, At First Light, Lúnasa, Martin Hayes, Cathal Hayden san áireamh agus tháinig sí i láthair ar go leor cláir theilifíse agus raidió in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe chomh maith.

I dteannta Róisín, tá an seinnteoir cáiliúil basúcaí, Luke Ward. Tá sé an-ghníomhach i saol beo bríomhar an cheoil Éireannaigh i mBéal Feirste, áit a gcónaíonn sé. Sheinn sé ceol le Róisín ó bhí an bheirt acu ina ndéagóirí agus iad ag seinm ag Festival Interceltique in Lorient.

Seaimpín Uile-Éireann consairtín trí huaire í Caitlín Nic Gabhann agus seinneann sí go rialta ag féilte agus i hallaí ceolchoirme ó Mheiriceá Thuaidh soir go dtí an Áise. Rinceoir cumasach í freisin agus rinne sí turas timpeall an domhain le Riverdance mar rinceoir compántais. Tá foinn á gcumadh aici ó bhí sí deich mbliana d’aois agus sheinn sí a cuid cumadóireachta in Áras Ceoldrámaíochta Chorcaí agus sa Cheoláras Náisiúnta, Baile Átha Cliath agus rinne ceoltóirí cáiliúla in Éirinn agus thar lear taifeadadh ar a cuid ceoil. Múineann sí an consairtín gach bliain i scoileanna samhraidh agus geimhridh in Éirinn, san Eoraip agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus sheinn sí le Ceathairéad Vanbrugh RTÉ, Paddy Keenan, Liam Ó Maonlaí, le haghaidh Uachtarán agus Daoine Ríoga timpeall an domhain, agus ba dhéanaí a sheinn sí ag 'Ceiliúradh' i Halla Ríoga Albert, Londain mar aoi leis an Uachtarán Mícheál D. Ó hUiginn. Bhuaigh a chéad CD aonair, Caitlín, 'CD na Bliana' 2012 a bhronn tradconnect.com agus bhronn The Wall Street Journal ‘an t-albam traidisiúnta Éireannach is fearr in 2012’ ar an CD freisin.

Bronnadh Ceoltóir Óg na Bliana TG4 roimhe seo ar an bhfidléir Ciarán Ó Maonaigh agus is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair i gContae Dhún na nGall dó. Nuair a bhí sé ag fás aníos, d’imir a theaghlach sínte tionchar mór air; a sheanathair agus a mhúinteoir Francie Mooney, baill den bhanna Altan, Mairéad Ní Mhaonaigh agus Frankie Kennedy, an fidléir Dermot McLaughlin ó Dhoire anuas ar laoch na fidle ó Dhún na nGall, John Doherty i measc daoine eile. Scaoileadh le chéad albam Chiaráin, Ceol a’Ghleanna in 2004. Is ball freisin é den bhanna Fidil in éineacht le Aidan O’Donnell agus Damien McGeehan, agus scaoil siad le 3 albam mhóra le rá. Dúradh in Irish Music Magazine gurbh é Fidil, a scaoileadh i Meitheamh 2008, “Ceann de na halbaim is dúshlánaí agus is áille diolba le caoga bliain anuas”, scaoileadh le 3 in 2009 agus bronnadh léirmheas 5 réalta agus CD na seachtaine air in The Irish Times. Scaoileadh The Old Wheel of Fortune in 2011 agus luadh in irisleabhar Songlines gurbh é “ceann de na halbaim is áille a eisíodh in Éirinn le deich mbliana anuas.” Úsáideadh ceol Chiaráin i scannáin, ar an teilifís agus ar chláir raidió, an gearrscannán Noreen san áireamh a bhuaigh gradam agus a scríobh Domhnall Gleeson agus ina raibh an phríomhpháirt ag Brendan Gleeson. Sa tionscal teilifíse, is mó a oibríonn Ciarán le cláir faisnéise faoin gceol a dhéanamh. Léirigh sé cláir faisnéise faoin gceol do TG4 – Cairdeas na bhFidiléirí agus John Doherty - Ar Leirg na Gaoithe, ar tugadh ardmholadh dó agus bronnadh Gradam Celtic Media ar an gClár Faisnéise ar na hEalaíona sna Tíortha Ceilteacha is Fearr air in 2013. In 2009, rinne sé clár faisnéise a mhair uair an chloig a chur i láthair, a léiriú agus a stiúradh do TG4 bunaithe ar a sheanathair, nach maireann, dar teideal Francie Mooney – Áit i Mo Chroí. D’oibrigh sé mar chomhordaitheoir léiriúcháin, taighdeoir agus láithreoir ar roinnt mhaith sraitheanna teilifíse do TG4 agus do raidió agus teilifís RTÉ, cosúil le Sé Mo Laoch, Cérbh É, Cérbh Í, The Raw Bar, Geantraí, The Full Set agus Ceolta Chiaráin.

Media: